Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:26:45

Poprawka 25

Za: 1 Przeciw: 97 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1