Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:56:46

Poprawka 11, 15

Za: 2 Przeciw: 97 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1