Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Dnia 26-11-2021 godz. 12:11:31

Poprawka 6

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2