Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Dnia 26-11-2021 godz. 11:34:26

Poprawka 1

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2