Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:49:59

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1