Narzędzia:

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Dnia 26-11-2021 godz. 12:27:26

Poprawka 1, 2, 4, 6-24, 28

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3