Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:51:05

Poprawka 3

Za: 3 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 48 Nie głosowało: 1