Narzędzia:

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Dnia 26-11-2021 godz. 12:31:03

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 93 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3