Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Dnia 26-11-2021 godz. 12:05:20

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 36 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3