Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Dnia 26-11-2021 godz. 12:14:52

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3