Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Dnia 26-11-2021 godz. 11:04:54

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 55 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 4