Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

15
Głosowanie próbne

16
Głosowanie próbne

17
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 29, 30, 32, 34, 35


18
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31, 33, 36-38


19
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


20
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 9, 39


21
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24


22
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25, 26


23
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27


24
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28


25
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


26
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 11, 26, 28-30, 33, 34


27
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 14


28
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 15


29
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 16


30
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


31
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 18, 24


32
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 19


33
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 20


34
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 22, 23, 25


35
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 32


36
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


37
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27


38
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31


39
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


40
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Wniosek o odrzucenie ustawy


41
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 1, 2


42
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 3


43
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 4


44
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 5


45
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 6


46
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 7


47
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 8


48
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 9


49
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 10


50
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 12


51
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 13


52
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 14, 15


53
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


54
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-7


55
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


56
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 1-4, 6, 8-17


57
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 5, 7, 19-21, 31, 39, 42-45


58
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 18


59
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 22


60
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 23


61
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 24


62
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 25


63
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 26


64
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 27


65
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 28


66
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 29


67
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 30


68
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 32


69
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 33


70
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 34


71
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 35


72
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 36


73
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 37, 38


74
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 40


75
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


76
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Poprawka 1


77
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Poprawka 2


78
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


79
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 1


80
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 2


81
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 3


82
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 4


83
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 5


84
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 6, 8


85
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 7


86
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 9


87
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 10


88
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


89
Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


90
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Poprawka 1


91
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Poprawka 2


92
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


93
Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


94
Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


95
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


96
Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


97
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 15
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 29, 30, 32, 34, 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31, 33, 36-38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 9, 39

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25, 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 11, 26, 28-30, 33, 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 18, 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 22, 23, 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 14, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 1-4, 6, 8-17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 5, 7, 19-21, 31, 39, 42-45

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 37, 38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 40

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 6, 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 94
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 95
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 96
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 97
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania