Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:50:04

Poprawka 4

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2