Narzędzia:

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Dnia 27-11-2020 godz. 22:23:23

Poprawka 10

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1