Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Dnia 27-11-2020 godz. 22:09:34

Poprawka 34

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3