Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:54:05

Poprawka 10

Za: 47 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 1