Narzędzia:

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Dnia 27-11-2020 godz. 22:22:53

Poprawka 9

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2