Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Dnia 27-11-2020 godz. 22:36:14

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1