Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:50:36

Poprawka 5

Za: 94 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2