Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu RP X kadencji

25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.3

zapis video 1 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia , sala 217, cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia , cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2

zapis vodeo 3 dnia posiedzenia , cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz.3

zapis video 4 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 4 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 5 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 5 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 5 dnia posiedzenia, cz.3

zapis video 5 dnia posiedzenia, sala 217 , cz.1

zapis video 5 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2

zapis video 5 dnia posiedzenia , sala 217, cz.3

zapis viedo 6 dnia posiedzenia, cz 1

zapis video 6 dnia posiedzenia , cz.2

zapis video 6 dnia posiedzenia, sala 217, cz.1

zapis video 6 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

 

 

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Senat w dniu 25 listopada 2020 r. podjął uchwałę wzywającą Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej
Druki senackie: 270270 S270 X
Uchwała: 270uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej .
druki senackie nr 270, 270 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marcin Bosacki.

Marszałek Senatu w dniu 24 listopada 2020 r. skierował projekt uchwały do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej  w tej sprawie odbyło się 25 listopada 2020 r.
Komisje  wprowadziły poprawki do projektu uchwały (druk nr 270 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marcin Bosacki.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (39) do ustawy
Druki senackie: 248248 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 248uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 643, do druku nr 643, 676, do druku nr 676, 676-A
druki senackie nr 248, 248 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem ustawy jest wprowadzenie m.in. systemu opodatkowania wzorowanego na rozwiązaniu estońskim (tzw. estoński CIT) oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2020 r.
Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 248 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.
Mniejszość Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy
Druki sejmowe: 642do druku 642do druku 642do druku 642do druku 642675675 A
Druki senackie: 249249 A249 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 249uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 
druki sejmowe nr 642, do druku nr 642, 675, 675-A 
druki senackie nr 249, 249 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa zapewnia powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2020 r.
Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 249 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.
Mniejszość Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 717do druku 717do druku 717do druku 717
Druki senackie: 256256 A256 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 256uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. 
druki sejmowe nr 717, do druku nr 717 
druki senackie nr 256, 256 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Jacek Żalek.

Ustawa określa zasady przyznawania wyższego wynagrodzenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono realizowanie świadczeń w związku z epidemią COVID-19.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 256 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


5.

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy
Druki senackie: 255255 A255 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 255uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zawodzie farmaceuty.
druki sejmowe nr 238, do druku nr 238, 663, do druku nr 663-A
druki senackie nr 255, 255 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa reguluje sprawy związane z usługami świadczonymi przez przedstawicieli zawodu medycznego farmaceuty. Ponadto ustawa określa zasady wykonywania tego zawodu, zasady uzyskiwania prawa do jego wykonywania oraz kwestię szkoleń i doskonalenia zawodowego .

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 255 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Agnieszka Gorgoń-Komor.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 563dodruku 563662do druku 662
Druki senackie: 254254 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOpinia
Uchwała: 254uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
druki sejmowe nr 563, do druku nr 563, 662, do druku nr 662 
druki senackie nr 254, 254 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu zapewnienie optymalizacji wykorzystania środków publicznych w zakresie finansowaniausług medycznych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 października 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 254 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (451) do ustawy
Druki senackie: 262262 A271262 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 262uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 704, do druku nr 704, 709, 709-A
druki senackie nr 262, 262 A, 271 (wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej)

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Zdzisław Sipiera.

Celem ustawy jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły sięw trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji np. na targowiskach. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego, zmianę w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmiany dot. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zadań realizowanych z tego Funduszu, jak również przedłużenie finansowania dotychczasowych instrumentów wsparcia.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2020 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 262 A).
Jednocześnie komisje dostrzegły potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiły wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 271).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.


8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki do ustawy (45)
Druki senackie: 251251 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOpinia
Uchwała: 251uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
druki sejmowe nr 534, do druku nr 534, 652, 652-A
druki senackie nr 251, 251 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa wchodzi w zakres pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2020 r.
Komisje nie zakończyły prac nad ustawą. 
Kolejne posiedzenie komisji planowane jest na 25 listopada br. godz. 9.30. w sali 182.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 608do druku 608670670 A
Druki senackie: 250250 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
Uchwała: 250uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
druki sejmowe nr 608, do druku nr 608, 670, 670-A 
druki senackie nr 250, 250 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Marek Suski.

Ustawa określa tryb postępowania w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych. Gwarantuje, że decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej zatwierdzonej wzruszoną decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej wykonywane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 250 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.


10.

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe: 512660660 A
Druki senackie: 252252 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 252uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
druki sejmowe nr 512, do druku nr 512, 660, 660-A
druki senackie nr 252, 252 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma na celu zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 252 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober.