Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 4 dzień


25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.
Stenogram z dnia następnego Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz Grodzki)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam posiedzenie.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gmachu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny, informuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłączania się do posiedzenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.

(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, chciałbym zgłosić wniosek formalny.)

Tak? Proszę bardzo.

Senator Marek Pęk:

Panie Marszałku, w imieniu senatorów Prawa i Sprawiedliwości proszę o ogłoszenie przerwy i niezwłoczne zwołanie Konwentu Seniorów w celu wyjaśnienia Senatowi tego, co się dzieje obecnie w Senacie. Mianowicie sprawa dotyczy tego, iż wczoraj na wieczornym posiedzeniu Konwentu ustalone zostało, że po przegłosowaniu pakietu ustaw ten pakiet zostanie niezwłocznie przekazany do Sejmu. Podobne ustalenia nastąpiły, o ile mi wiadomo, na poziomie marszałków obydwu Izb i szefów kancelarii. Ustawy nie zostały przekazane do tej pory do Sejmu. Wczoraj do bardzo późnych godzin nocnych pracownicy Kancelarii Sejmu czekali, chcieli wykonać swoją pracę, dzisiaj od wczesnych godzin rannych czekają, czeka Sejm, mimo soboty wszyscy pracownicy są gotowi do pracy. Mimo dobrego obyczaju do tej pory stosowanego w obydwu Izbach pan marszałek niezwłocznie nie przekazuje tych ustaw do Sejmu. W Sejmie pani marszałek Witek jest w stanie przekazać dosłownie w trakcie głosowań ustawy do Senatu, nie stanowi to żadnego problemu. Dlaczego w Senacie po raz kolejny łamane są wszystkie ustalenia na wszystkich poziomach politycznych i instytucjonalnych? Naprawdę praca izby wyższej wygląda bardzo nieciekawie, nieuczciwie. Ja przeciwko temu jako wicemarszałek Senatu protestuję i proszę o wyjaśnienie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja to skontruję.)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Marszałku…)

…przed społeczeństwem pana postępowania.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku, rozumiem, że jest wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów.

(Senator Marek Pęk: Tak.)

Jednak zanim to zrobię, przypomnę panu, ile ustaw wysłanych niezwłocznie z Senatu leży w zamrażarce sejmowej przez 6 miesięcy. (Oklaski) Więc bądźmy precyzyjni.

(Głos z sali: W tym „piątka dla zwierząt”.)

Pomijam już kwestię…

(Głos z sali: „Piątka dla zwierząt”.)

…że podnoszenie w…

(Głos z sali: Wynagrodzenia dla parlamentarzystów…)

W tym ustawa o wynagrodzeniach dla parlamentarzystów.

Przypomnę, że podnoszenie w czasie pandemii COVID obciążeń podatkowych i wmawianie przedsiębiorcom, że jest to dla nich dobre, jest rzeczą niegodną.

Senator Marek Pęk:

Toteż, Panie Marszałku, pan po prostu chce doprowadzić do tego, żeby te ustawy podatkowe nie weszły w życie. Bo jak wiadomo, jeżeli nie zostaną ogłoszone w Dzienniku Ustaw do końca listopada, to nie wejdą w życie w przyszłym roku. Czyli w ten sposób…

(Głosy z sali: Panie Marszałku…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, ja mam…)

…izba obstrukcji…

(Senator Bogdan Borusewicz: …wniosek przeciwny.)

…chce doprowadzić do nieopublikowania prawa uchwalonego przez Sejm i przez Senat. Bo wczoraj wieczorem Senat zajął stanowisko w sprawie tych ustaw.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku, przywołuję pana do porządku. Ja panu nie przerywałem wypowiedzi i nie życzę sobie, żeby pan mi przerywał wypowiedź.

(Senator Marek Pęk: Niech mnie pan nie straszy, Panie Marszałku, bo to nie ma sensu. Ja znajdę sposób, żeby Polakom opowiedzieć, jaki standard prezentuje pan marszałek w izbie wyższej, powołując się nieustannie na niezwykły prestiż Senatu.)

(Senator Marek Borowski: Marku, po prostu krótko zapytaj. Po co te komentarze?)

(Senator Marek Pęk: Po to, żeby społeczeństwo się dowiedziało.)

(Głos z sali: Ojej!)

(Wesołość na sali)

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)

Panie Marszałku, jest…

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw wobec wniosku pana wicemarszałka Pęka. Proszę o bezzwłoczne przejście do głosowania. Proszę nie ogłaszać przerwy. Jeżeli te ustawy mamy uchwalić, Panie Marszałku Pęk, szybko, to po co pan zgłasza wniosek o ogłoszenie przerwy?

(Senator Marek Pęk: Bo ja mówię…)

Przejdźmy do głosowania.

Senator Marek Pęk:

Bo ja mówię o ustawach dawno już uchwalonych, wczoraj. Może pan jeszcze się nie obudził, Panie Marszałku. Chodzi właśnie o to, żeby ustawy uchwalone zostały niezwłocznie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie…)

…przekazane do Sejmu, bo to nie ma już nic wspólnego z obecną pracą w Senacie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, ja sobie wypraszam tego typu wycieczki, czy się obudziłem, czy nie. Ja jestem tutaj od początku, dzisiaj jestem od początku, zgodnie z zapowiedzią.

(Głos z sali: Głosujemy!)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku Pęk, zwracam panu uwagę, że jeszcze jedna taka uwaga do marszałka, który tą Izbą zarządzał kilkanaście lat, nielicująca kompletnie z godnością tej Izby, i skorzystam z uprawnień regulaminowych, z których nie chciałbym skorzystać.

(Głos z sali: O!)

A chciałem panu powiedzieć… Proszę mi nie przerywać. Chciałem panu powiedzieć, że – jak zwykle – robi pan awanturę w szklance wody, bo nie ma pan aktualnych informacji. Ludzie w tej kancelarii ciężko pracowali do godziny 3.00 w nocy… (Oklaski) …żeby przygotować dokumenty i te dokumenty są w Sejmie. Te dokumenty zostały zaniesione do Sejmu. Więc niech pan teraz łaskawie przeprosi za robienie tej awantury. (Oklaski)

Senator Marek Pęk:

To bardzo ciekawe, Panie Marszałku, bo minutę przed wznowieniem obrad pytałem obecnego tutaj szefa kancelarii, czy te dokumenty zostały przekazane, i powiedział mi, że nie zostały przekazane. Więc albo któryś z panów kłamie, mówi nieprawdę, albo…

(Głos z sali: Albo pan kłamie.)

…albo pan w tym momencie tak naprawdę tworzy fakty dokonane, które nie miały miejsca.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Niech pan zadzwoni do swoich mentorów w Sejmie i zapyta, to się pan dowie.

Pan marszałek Kamiński.

(Senator Michał Kamiński: Panie Marszałku, ja…)

Przepraszam, przepraszam, pierwszy był pan senator Bosacki.

Senator Marcin Bosacki:

Panie Marszałku, dziękuję bardzo.

Panie Marszałku Pęk, pan pod publiczkę, sądząc, że pana pryncypał z Nowogrodzkiej już się o 10.30 obudził…

(Senator Robert Mamątow: Ale po co pan to…)

…co jest wątpliwe, zaczyna awantury w izbie wyższej polskiego parlamentu.

A ja panu sprostuję. Wczoraj nie było żadnych ustaleń co do tego, że wczoraj wieczorem te dokumenty zostaną przekazane do Sejmu, bo to było niemożliwe z powodu nawału pracy legislatorów. Pan zapytał, właściwie już po zakończeniu posiedzenia Konwentu, czy zostaną one szybko przekazane. Pan marszałek Grodzki panu odpowiedział, że dzisiaj, w sobotę, zostaną przekazane, i pan się z tym zgodził. Więc niech pan pod publiczkę, dla jednego aktora nie robi z siebie bohatera. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Pan marszałek Kamiński.

Senator Michał Kamiński:

Ja tylko bardzo prosiłbym, żebyśmy przeszli do głosowania. Rozumiem, że został złożony wniosek formalny. Był głos za pana senatora Pęka, pana marszałka, był głos przeciw pana senatora, pana marszałka Borusewicza, i zakończmy to. Przejdźmy do tego, po co się tu zebraliśmy, czyli do głosowania.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czy wobec faktu, że dokumenty zostały przekazane do Sejmu, pan wycofuje swój wniosek, czy nadal go pan podtrzymuje?

Senator Marek Pęk:

Podtrzymuję mój wniosek.

Marszałek Tomasz Grodzki:

No dobrze.

(Głos z sali: To są słowa pod publiczkę.)

To procedujemy dalej, spokojnie.

Głosowanie

Najpierw przystąpimy do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu. Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.

(Głos z sali: Coś się stało.)

(Głos z sali: Nie działa aparatura.)

(Głos z sali: Już, już. Już jest okej.)

Dobrze.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 92 senatorów. (Głosowanie nr 98)

I tylu w tej chwili bierze udział w posiedzeniu.

Przystępujemy do głosowania nad 2 wnioskami – wnioskiem marszałka Pęka o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów oraz wnioskiem przeciwnym, pana marszałka Borusewicza.

(Senator Bogdan Borusewicz: Jedno głosowanie.)

(Głos z sali: Głosowanie jest jedno.)

(Głos z sali: Ale za wnioskiem pana…)

Ale czy ja powiedziałem, że będą 2 głosowania?

Przystępujemy do głosowania. Powiedziałem, że są 2 wnioski, nie użyłem słowa… Proszę nie zwracać mi uwagi. Będzie 1 głosowanie, które pokaże, czy robimy przerwę i zwołujemy Konwentów Seniorów, czy też nie.

Kto jest za ogłoszeniem przerwy i zwołaniem Konwentu Seniorów? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 42 – za, 50 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 99)

(Senator Michał Kamiński: W kwestii formalnej.)

W kwestii formalnej, tak?

Senator Michał Kamiński:

Panie Marszałku, ponieważ myśmy to już rozstrzygnęli, to myślę, że cała Izba oczekiwałaby, żebyśmy dali szansę panu marszałkowi Pękowi, by nas przeprosił. Pan marszałek Pęk nie tylko lżył tę Izbę, mówiąc, że jesteśmy izbą nieuczciwą, i podając nieprawdziwe informacje na temat działalności pana marszałka… Jak rozumiem, opierając się na błędnych przesłankach, czynił to pan marszałek Pęk. Teraz ma okazję przeprosić za obrażenie zarówno pana marszałka, jak i nas wszystkich. Ja bym tego oczekiwał.

(Senator Robert Mamątow: A kiedy pan przeprosi za swoje postępowanie?)

Ale, przepraszam, za co mam przeprosić?

(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, jeśli mogę odpowiedzieć. Ja myślę…)

Nie, bardzo proszę. Jeżeli pana w czymś uraziłem, to chętnie pana przeproszę.

(Senator Marek Pęk: Bardzo proszę, nich mnie pan nie przyciska do ściany…)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Bo będę stukał laską marszałkowską.

(Senator Marek Pęk: Ostatnio panu to nie wychodzi, więc nie radzę.)

Pan się robi bezczelny, Panie Marszałku. Te kąśliwe uwagi są zupełnie nie na miejscu.

Senator Marek Pęk:

Panie Marszałku, przede wszystkim to, co się dzieje w Senacie, jest bezczelne. Pan kieruje tą Izbą, jeszcze raz to podkreślam. Panie Marszałku Kamiński, to jest również do pana. Minutę przed wznowieniem obrad pytałem pana ministra Niemczewskiego, czy te dokumenty zostały przekazane. Mam informację sprzed minuty, że jak dotąd żadnych dokumentów formalnie w Sejmie nie ma, tak więc dokumenty idą. I mam takie przeświadczenie, że idą, ponieważ upomniałem się o to przed chwilą w tej Izbie. Gdybym tego nie zrobił, to – mam takie podejrzenie – dalej by nie szły. Tak więc nie mam, Panie Marszałku Kamiński, za co przepraszać, bo działałem w dobrej wierze. Zapytałem w ostatniej chwili przed złożeniem wniosku formalnego kompetentną osobę, czy dokumenty zostały przekazane, i otrzymałem odpowiedź, że nie. Jestem po prostu… Zostałem wprowadzony w błąd.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku Pęk, zgodnie z art. 47 za pana wypowiedzi szkalujące Wysoką Izbę przywołuję pana do porządku.

(Głos z sali: Ojej!)

Proszę to przyjąć do wiadomości. (Oklaski)

(Głos z sali: Hańba!)

(Głos z sali: Lecimy!)

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 262 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Adama Szejnfelda, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Adam Szejnfeld:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wczoraj, 27 listopada, połączone Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzyły poprawki zgłoszone podczas debaty w dniu 26 listopada. Jeżeli państwo pozwolicie, nie będę czytał wszystkich tych poprawek, które są rekomendowane, które zostały zaopiniowane pozytywnie, jako że w sumie było 490 poprawek. Wszystkie są wskazane w sprawozdaniu.

Poinformuję tylko, że pan senator Krzysztof Kwiatkowski i pan senator Wadim Tyszkiewicz wycofali swoją poprawkę nr 239, pan senator sprawozdawca wycofał poprawkę nr 371, a pan senator Krzysztof Kwiatkowski wycofał poprawkę nr 489. Pozostałe poprawki są w sprawozdaniu. Rekomendacje państwo znacie. I od waszej woli będzie zależało, które poprzecie, a które odrzucicie. Dziękuję uprzejmie.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję uprzejmie.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!

Wspólnie z panią marszałek Koc złożyliśmy wniosek mniejszości dotyczący poprawek nr 71, 72, 78, 232, 233, 236, 312, 313, 458, 459 i 463. To są poprawki umożliwiające objęcie pomocą w ramach omawianej ustawy przewodników, którzy wykonują swoje zadania w muzeach. Te poprawki oczywiście nie przepadły, w tym sensie… Nie były poddane pod głosowanie, dlatego że zostały wykluczone szerszą poprawką, która przeszła na posiedzeniu komisji. W związku z tym te poprawki nie przeszły. Jest olbrzymia prośba o przemyślenie jeszcze raz, zastanowienie się i poparcie tych poprawek. Dlatego że jeżeli państwo poprą poprawki nr 59, 140, 216, 300 i 447, to prawdopodobnie – jak mówię, oczywiście, prawdopodobnie – Sejm nie zgodzi się na przyjęcie wspomnianych przez mnie wcześniej poprawek i wyeliminujemy pomoc dla przewodników muzealnych. To jest jedna kwestia. Jesteśmy dzisiaj w stanie realnie pomóc pewnej grupie. Ale jeżeli państwo nie poddacie tych poprawek… tzn. poprzecie poprawkę szerszą, która pewnie nie znajdzie uznania w Sejmie, bo nie ma akceptacji rządu, to po prostu konkretne osoby, które mogą uzyskać pomoc, tej pomocy nie uzyskają. A już abstrahując od tego, co zaraz będzie chciał pewnie powiedzieć pan senator Szejnfeld, oczywiście inna grupa przewodników będzie uwzględniona na podstawie tarczy finansowej 2.0, bo tam będą te kwestie pomocy dla generalnie turystyki, szeroko rozumianej, nad którymi teraz pracujemy. I to jest jedna grupa poprawek.

I druga grupa poprawek, których dotyczy nasz, mój i pani marszałek Koc, wniosek mniejszości, to poprawki nr 77, 82 i 319. To były poprawki pani marszałek. I one dają taką jakby gwarancję, aby nie było możliwości podwójnego pobierania pomocy z funduszy covidowych. I one też oczywiście przepadły, bo była szersza poprawka. I w związku z tym one też nie były poddane pod głosowanie.

Bardzo, bardzo jeszcze raz… Obydwa wnioski mniejszości, tzn. obydwie grupy poprawek z wniosku mniejszości są ważne. Ale bardzo bym prosił, abyśmy tutaj pomogli kulturze i przyjęli te poprawki, które umożliwią pomoc przewodnikom po muzeach. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Jak rozumiem, pan, jako nobliwy senator Prawa i Sprawiedliwości, próbował przekonać swoich kolegów w Sejmie, aby poparli szerszą poprawkę, tylko nie bardzo się panu udało – tak zrozumiałem pana wywód – dlatego wzywa pan do zawężenia tych kryteriów, tak?

Senator Krzysztof Mróz:

Nie, Panie Marszałku. Nie miałem kontaktu z nikim z Sejmu. Niemniej jednak poprawka, którą udało nam się złożyć, mnie i panu senatorowi Ambrozikowi, ustalona była z ministerstwem kultury i z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Na taki zakres pomocy była zgoda rządu. Oczywiście, tutaj poprawki były szersze. Ale dzisiaj stajemy przed wyborem: albo pod publiczkę – trzymam się tej poetyki – damy szerszą pomoc, ale ta pomoc będzie kilka godzin, bo podejrzewam, że dzisiaj ona nie znajdzie uznania w Sejmie; albo będziemy w stanie pomóc konkretnym osobom i konkretnym grupom. I po prostu, jak zostanie to w Sejmie uchwalone – oczywiście nie wiem, kiedy pan prezydent to podpisze – jesteśmy w stanie w ciągu kilku dni uruchomić pomoc dla osób, które czekają na tę pomoc, w takim zakresie, w jakim jest finansowanie i jest zgoda rządu. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Szejnfeld chciałby jeszcze złożyć dodatkowe wyjaśnienia?

Senator Adam Szejnfeld:

Tak, Panie Marszałku, oczywiście jako sprawozdawca, ponieważ ten temat był podejmowany na posiedzeniu komisji.

Na marginesie chciałbym zauważyć, że, jak widzę, pan senator Mróz jest chyba jasnowidzem, bo wpierw mówił, że wie, co za chwilę powiem, a zarazem wie, co zrobi Sejm z poprawkami Senatu. Bardzo to jest interesujące. Zgłoszę się po obradach do pana z zapytaniem, jaki będzie wynik losowania totolotka dzisiaj. I mam nadzieję…

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Jezu…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Do rzeczy!)

Wracając do tematu, chcę powiedzieć, że jedną z najbardziej – jak niektórzy uważają – poszkodowanych branż w dobie kryzysu epidemii COVID-19 są wszystkie te firmy, branże i podbranże współpracujące z branżą turystyczną. Kiedy zamknięte są hotele, ograniczone są możliwości poruszania się, samoloty prawie nie latają, turystów z zagranicy ze świecą szukać, a krajowych też jest radykalnie mniej, to właśnie piloci i przewodnicy praktycznie nie mają pracy, praktycznie nie mają przychodów, dochodów, praktycznie nie mają z czego żyć. A państwo proponujecie – bo kolega poprosił – żeby uwzględnić tylko przewodników w muzeach, ale ci, którzy oprowadzają turystów poza muzeami, to już mogą przymierać głodem. No, na to zgody nie ma.

I chcę powiedzieć Wysokiej Izbie, panu senatorowi Mrozowi, a także koleżankom i kolegom z PiS: jeżeli chcecie pomagać biednym ludziom, którzy nie mają z czego żyć, którzy być może już za chwilę będą przymierać głodem, zwłaszcza w grudniu, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia, to nie dzielcie – tak jak podzieliliście naród na lepszy i gorszy sort – także teraz przewodników na lepszy sort i gorszy sort, bo poprosił kolega, który jest z tego resortu i chce dobrze wypadać, kiedy ma spotkania ze…

(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, przejdźmy do głosowania.)

…swoimi pracownikami, a reszta ma być na lodzie.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Rozumiem, że uzasadnienie wniosku większości zostało wyjaśnione. Myślę, że wszyscy rozumieją, że chodzi tu o szeroko pojmowaną branżę przewodników, a wniosek mniejszości dotyczy znacznie węziej pojmowanej branży przewodników.

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili państwo senatorowie: Wojciech Konieczny, Robert Dowhan, Ryszard Bober, Kazimierz Kleina, Adam Szejnfeld, Krzysztof Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz, Jerzy Wcisła, pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka, Halina Bieda, Janusz Pęcherz, pani marszałek Maria Koc, Rafał Ambrozik, Krzysztof Mróz, Zygmunt Frankiewicz, Jan Filip Libicki, Magdalena Kochan, Joanna Sekuła i pani senator Barbara Borys-Damięcka.

Przypominam, że następujący wnioskodawcy wycofali swoje wnioski: pan senator Krzysztof Kwiatkowski i pan senator Wadim Tyszkiewicz – nr 239 z druku nr 262 Z; pan senator Adam Szejnfeld – nr 371 z druku nr 262 Z; pan senator Krzysztof Kwiatkowski – nr 489 z druku nr 262 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane wnioski? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Chciałbym państwa prosić o skupienie i koncentrację, ponieważ w mojej ocenie jest to rekordowa liczba poprawek do przegłosowania, 469. Dzięki tytanicznej pracy części senatorów i biura Kancelarii Senatu zostały one pogrupowane w ten sposób, że mamy 139 głosowań, ale tak czy owak jest to spory wysiłek. Będę czytał, kto jest autorem danej poprawki. Jeżeli państwo pozwolicie, nie będę rozwijał uzasadnienia.

Poprawka nr 1, pana senatora Wojciecha Koniecznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 5 – za, 89 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 100)

Poprawka nr 2, senatora Roberta Dowhana, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 101)

Uwaga, nad poprawkami nr 3–5, 73, 76, 79, 83, 238, 244, 316, 471, 478 i 479 należy głosować łącznie. Są to poprawki Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 102)

Uwaga, nad poprawkami nr 6, 80, 86, 165, 241, 245, 248, 249, 318, 322, 462, 466, 467, 469 i 477 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 7–72, 74, 87–164, 166–234, 236, 250–314, 317, 323–461, 463, 464, 478, 482 i 488.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 5 – za, 90 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 103)

W związku z tym teraz głosowanie nad poprawką nr 7, pana senatora Bobera.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 4 – za, 92 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 104)

Poprawka nr 8 to poprawka senatora Kazimierza Kleiny oraz senatora Adama Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 105)

Uwaga, nad poprawkami nr 9, 87, 166, 250, 323 i 397 należy głosować łącznie. Są to poprawki pana senatora Adama Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 106)

Nad poprawkami nr 10, 88, 167, 251, 324 i 398 należy głosować łącznie. Są to poprawki pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wtrzymał. (Głosowanie nr 107)

Poprawki nr 11, 89, 168, 252, 325 i 399, panów senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 108)

Poprawki nr 12, 90, 169, 253, 326 i 400, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 109)

Poprawki nr 13, 91, 170, 254, 327 i 401, panów senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 110)

Poprawki nr 14, 92, 171, 255, 328 i 402, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 111)

Poprawki nr 15, 93, 172, 256, 329 i 403, pana senatora Dowhana, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 112)

Poprawki nr 16, 94, 173, 257, 330 i 404, pana senatora Roberta Dowhana, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 113)

Poprawki nr 17, 100, 174, 258, 331 i 405, pana senatora Jerzego Wcisły, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 114)

Poprawki nr 18, 95, 175, 259, 332 i 406, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 115)

Poprawki nr 19, 96, 176, 260, 333 i 407, pana senatora Szejnfelda i pani marszałek Morawskiej-Staneckiej, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 116)

Poprawki nr 20, 97, 177, 261, 334 i 408, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 117)

Poprawki nr 21, 98, 178, 262, 335 i 409, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

A pan senator Mamątow?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 118)

Poprawki nr 22, 99, 179, 263, 336 i 410, panów senatorów Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 119)

Poprawki nr 23, 101, 180, 264, 337 i 411, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 120)

Poprawki nr 24, 102, 181, 265, 338 i 412, panów senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 121)

Poprawki nr 25, 103, 182, 266, 339 i 413, panów senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 122)

Poprawki nr 26, 104, 183, 267, 340 i 414, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 123)

Poprawki nr 27, 105, 184, 268, 341 i 415, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 124)

Poprawki nr 28, 106, 185, 269, 342 i 416, panów senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 125)

Poprawki nr 29, 107, 186, 270, 343 i 417, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 126)

Poprawki nr 30, 109, 187, 271, 345 i 418, pani senator Haliny Biedy oraz panów senatorów Janusza Pęcherza, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Adama Szejnfelda i Wadima Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Ktoś z głosujących zdalnie… Proszę sprawdzić, czy prawidłowo wysyła…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 127)

Poprawki nr 31, 110, 188, 272, 346 i 419, panów senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 128)

Poprawki nr 32, 111, 189, 273, 347 i 420, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 129)

Poprawki nr 33, 112, 190, 274, 348 i 421, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej oraz panów senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego, Adama Szejnfelda i Wadima Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 130)

Poprawki nr 34, 113, 191, 275, 349 i 422, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 131)

Poprawki nr 35, 114, 192, 276, 350 i 423, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Wadima Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 49 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 132)

Poprawki nr 36, 115, 193, 277, 351 i 424, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 133)

Poprawki nr 37, 119, 194, 278, 355 i 425, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 134)

Poprawki nr 38, 120, 195, 279, 356 i 426, panów senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 135)

Poprawki nr 39, 121, 196, 280, 357 i 427, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej i panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 136)

Poprawki nr 40, 197, 281 i 428, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz państwa senatorów: pani marszałek Koc, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej i Adam Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Szejnfeld głosuje?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 93 – za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 137)

Poprawki nr 41, 122, 198, 282, 358 i 429, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej oraz panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 138)

Poprawki nr 42, 199, 283 i 430, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 54 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 139)

Poprawki nr 43, 123, 200, 284, 359 i 431, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej i pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 140)

Poprawki nr 44, 126, 201, 285, 362 i 432, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej, pani marszałek Koc i pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 141)

Poprawki nr 45, 128, 202, 286, 364 i 433, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 142)

Poprawki nr 46, 129, 203, 287, 365 i 434, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 143)

Poprawki nr 47, 204, 288 i 435, panów senatorów Rafała Ambrozika i Krzysztofa Mroza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 92 – za, 3 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 144)

Poprawki nr 48, 205, 289 i 436, panów senatorów Ambrozika i Mroza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 145)

Poprawki nr 49, 206, 290 i 437, panów senatorów Ambrozika i Mroza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 146)

Poprawki nr 50, 132, 207, 291, 366 i 438 panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 147)

Poprawki nr 51, 133, 208, 292, 367 i 439, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 148)

Poprawki nr 52, 134, 209, 293, 368 i 440, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej oraz panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 149)

Poprawki nr 53, 135, 210, 294, 369 i 441, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 150)

Poprawki nr 54, 138, 211, 295, 372 i 442, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej i pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 151)

Poprawki nr 55, 212, 296 i 443, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pani marszałek Morawskiej-Staneckiej, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 152)

Poprawki nr 56, 213, 297 i 444, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pani marszałek Morawskiej-Staneckiej i senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 153)

Poprawki nr 57, 139, 214, 298, 373 i 445, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej i pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 93 senatorów, 50 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 154)

Poprawki nr 58, 215, 299 i 446, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz państwa senatorów Biedy, Pęcherza, marszałek Morawskiej-Staneckiej i Adama Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Ktoś ze zdalnych… proszę sprawdzić sygnał…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 155)

Poprawki nr 59, 140, 216, 300 i 447, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej i senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 53 – za, 41 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 156)

Poprawki nr 60, 141, 217, 301, 374 i 448, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 41 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 157)

Poprawki nr 61, 142, 302 i 375, senatora Adama Szejnfelda.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 158)

Poprawki nr 62, 143, 218, 303, 376 i 449, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 42 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 159)

Poprawki nr 63, 145, 219, 304, 377 i 450, pani senator Biedy i pana senatora Pęcherza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 160)

Poprawki nr 64, 153, 220, 305, 385 i 451, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 161)

Poprawki nr 65, 154, 221, 306, 386 i 452, pani marszałek Morawskiej-Staneckiej i pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 162)

Poprawki nr 66, 155, 224, 307 i 453, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 42 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 163)

Poprawki nr 67, 156, 225, 308, 387 i 454, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 92 senatorów, 51 – za, 41 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 164)

Poprawki nr 68, 158, 226, 309, 389 i 455, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 93 senatorów, 51 – za, 41 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 165)

Poprawki nr 69, 162, 230, 310, 393 i 456, panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 90 – za, 5 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 166)

Poprawki nr 70, 163, 231, 311, 394 i 457, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 167)

Dobrnęliśmy, z grubsza, do połowy. Czy kontynuujemy, czy chcecie państwo 5 minut przerwy?

(Głos z sali: Robimy przerwę.)

(Głosy z sali: Kontynuujemy.)

Dobrze, kontynuujemy. Tak na słuch to większość jest za kontynuacją.

Poprawki nr 74, 234, 314, 461 i 464, pani senator Marii Koc, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: A poprawka nr 71, Panie Marszałku?)

Poprawka nr 71 i dalsze są wykluczone przez poprzednie poprawki. Proszę objaśnić, jeżeli pan senator chce…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 48 – za, 49 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 168)

Poprawki nie zostały przyjęte.

Poprawki nr 75, 235 i 315, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 169)

Poprawki nr 77, 82 i 319, pani marszałek Marii Koc, poparte przez mniejszość połączonych komisji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 93 – za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 170)

Poprawka nr 84. Tak?

(Głos z sali: Tak.)

Poprawka nr 84 to poprawka panów senatorów Szejnfelda i Kleiny, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 94 – za, 2 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 171)

Poprawka nr 85 to poprawka pana senatora Frankiewicza, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 1 – przeciw, 42 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 172)

Poprawki nr 108 i 344 to poprawki pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 173)

Poprawki nr 116 i 352 to poprawki pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 174)

Poprawki nr 117 i 353 to poprawki pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 175)

Poprawki nr 118 i 354 to poprawki pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 176)

Poprawki nr 124 i 360, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jeden senator ze zdalnych… Proszę sprawdzić wysłanie w aplikacji.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 177)

Poprawki nr 125 i 361, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 178)

Poprawki nr 127 i 363, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 179)

Poprawka nr 130, pana senatora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jeden senator ze zdalnych… Proszę zwrócić uwagę…

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Senator Dorota Czudowska: Coś mi nie działa, Panie Marszałku.)

Teraz, przy głosowaniu nie zadziałało, Pani Senator?

(Głos z sali: Już się skończyło.)

Tak, ale ja już wyłączyłem…

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw. (Głosowanie nr 180)

Proszę zwrócić uwagę teraz przy głosowaniu…

Poprawka nr 131, pana senatora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Działa u pani senator?

(Senator Dorota Czudowska: Teraz tak.)

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 181)

Poprawki nr 136 i 370, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 182)

Poprawka nr 137, pana senatora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 183)

Poprawka nr 144, pana senatora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 184)

Poprawki nr 146 i 378, pana senatora Szejnfelda.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jedna osoba ze zdalnych, proszę zwrócić uwagę…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 185)

Poprawki nr 147 i 379, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 186)

Poprawki nr 148 i 382, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 187)

Poprawki nr 149 i 380, pana senatora Szejnfelda, poparte przez komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 188)

Poprawki nr 150 i 381, pana senatora Szejnfelda, poparte przez komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę zwrócić uwagę, czy jedna z osób zdalnych wysłała…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 189)

Poprawki nr 151 i 383, pana senatora Szejnfelda, poparte przez komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 190)

Poprawki nr 152 i 384, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 191)

Poprawki nr 157 i 388, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 192)

Poprawki nr 159 i 390, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 193)

Poprawki nr 160 i 391, panów senatorów Szejnfelda, Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 194)

Poprawki nr 161 i 392, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 195)

Poprawki nr 164 i 395, pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 196)

Poprawka nr 222, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pana senatora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 93 – za, 3 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 197)

Poprawka nr 223, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pana senatora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 95 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 198)

Poprawka nr 227, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pana senatora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 199)

Poprawka nr 228, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pana senatora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

1 senator ze zdalnych już wysłał…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 200)

Poprawka nr 229, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 201)

Poprawki nr 237 i 243, pani marszałek Marii Koc, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 95 – za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 202)

Poprawka nr 238 była już poddana pod głosowanie łącznie z innymi poprawkami, a poprawki nr 239 i 489 to są poprawki wycofane.

A zatem kontynuujemy głosowanie. Teraz nad poprawkami nr 240, 246 i 490, panów senatorów Ambrozika i Mroza, popartymi przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 203)

Poprawki nr 242 i 268, pani marszałek Marii Koc, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za, nikt się nie wstrzymał ani nie był przeciw. (Głosowanie nr 204)

Poprawki nr 243, 244, 245 były poddane pod głosowanie łączne, również nr 246 jest przegłosowana.

A zatem teraz poprawka nr 247, pana senatora Dowhana, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę 2 senatorów ze zdalnych o sprawdzenie wysłania sygnału.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 42 – przeciw, wstrzymało się 3 senatorów. (Głosowanie nr 205)

Nad poprawką nr 316 już było głosowanie.

Poprawka nr 320, pana senatora Frankiewicza, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 2 – przeciw, wstrzymało się 41 senatorów. (Głosowanie nr 206)

Poprawka nr 321, pana senatora Jana Filipa Libickiego, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 54 – za, nikt nie był przeciw, 41 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 207)

Poprawka nr 371 – przypomnę – jest poprawką, która została wycofana.

Głosujemy zatem nad poprawką nr 396, pana senatora Jana Filipa Libickiego, popartą przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 208)

Poprawka nr 460, pana senatora Szejnfelda.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

2 senatorów ze zdalnych proszę o sprawdzenie wysłania sygnału.

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: I cisza.)

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 209)

Poprawka nr 465, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 – za, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 210)

Poprawka nr 470, panów senatorów Tyszkiewicza, Bobera, Kwiatkowskiego oraz Libickiego, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jeden senator zdalny… Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 211)

Poprawka nr 472, panów senatorów Tyszkiewicza, Kwiatkowskiego, Ambrozika oraz Mroza, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, nikt nie się wstrzymał. (Głosowanie nr 212)

Poprawka nr 473, pana senatora Bobera, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 213)

Poprawka nr 474, pana senatora Szejnfelda, pani senator Sekuły i pani senator Kochan, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 1 – przeciw, 43 się wstrzymało. (Głosowanie nr 214)

Poprawka nr 475, pana senatora Frankiewicza, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 – się wstrzymał. (Głosowanie nr 215)

Poprawka nr 476, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 216)

Poprawki nr 478 i 479 były już przegłosowane łącznie z innymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 480, pani marszałek Marii Koc, popartą przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 217)

The winner is pani marszałek Koc. Głosowanie nad pani poprawką jest jedynym głosowaniem bez ani jednego głosu sprzeciwu. Gratuluję.

Poprawka nr 481, pana senatora Libickiego, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Dołączył pan senator Libicki.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 218)

Poprawka nr 482, panów senatorów Ambrozika i Mroza, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 90 – za, 5 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 219)

Poprawka nr 483, pani marszałek Marii Koc oraz pana senatora Kleiny, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 220)

Poprawka nr 484 to poprawka pana senatora Frankiewicza, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 221)

Poprawka nr 485, pani senator Borys-Damięckiej, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 222)

Poprawka nr 486, pani marszałek Marii Koc oraz pana senatora Kleiny, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jedna senator ze zdalnych… proszę zwrócić uwagę…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 223)

Poprawka nr 487 to poprawka pana senatora Bobera.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 8 – za, 82 – przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 224)

Poprawka nr 488, pani marszałek Marii Koc, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 225)

Tym sposobem dotarliśmy do końca głosowania nad poprawkami. Dziękuję wszystkim za skupienie i koncentrację.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 226)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przerwa w posiedzeniu

Ogłaszam przerwę do środy do godziny 11.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 12 minut 31)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.