Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:49:29

Poprawka 3

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1