Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Dnia 27-11-2020 godz. 22:00:49

Poprawka 1-4, 6, 8-17

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3