Narzędzia:

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Dnia 27-11-2020 godz. 22:18:20

Poprawka 2

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3