Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Dnia 27-11-2020 godz. 22:25:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1