Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 6 dzień


25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

235
Głosowanie próbne

236
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 1


237
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 2


238
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 3


239
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 4


240
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 6


241
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 7


242
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


243
Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Poprawka 1-4


244
Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


245
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka


246
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


247
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Wniosek o odrzucenie projektu


248
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały


249
Drugie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego

Wniosek o przyjęcie projektu


250
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Poprawka


251
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


252
Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


253
Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


254
Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 235
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 236
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 237
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 238
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 239
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 240
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 241
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 242
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 243
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Poprawka 1-4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 244
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 245
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 246
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 247
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 248
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 249
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 250
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 251
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 252
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 253
Temat głosowania
Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 254
Temat głosowania
Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania