Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:26:31

Poprawka 25, 26

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3