Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Dnia 27-11-2020 godz. 22:03:30

Poprawka 24

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4