Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:24:39

Poprawka 7, 9, 39

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3