Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:27:31

Poprawka 27

Za: 96 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1