Narzędzia:

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Dnia 27-11-2020 godz. 22:19:00

Poprawka 3

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5