Narzędzia:

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Dnia 27-11-2020 godz. 22:17:28

Poprawka 1

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4