Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Dnia 27-11-2020 godz. 22:11:05

Poprawka 36

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2