Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Dnia 27-11-2020 godz. 22:33:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1