Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:52:29

Poprawka 8

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1