Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Dnia 27-11-2020 godz. 22:15:11

Poprawka 2

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4