Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 4 dzień


25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.
Przemówienia z dnia następnego Przemówienia z dnia poprzedniego