Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Dnia 27-11-2020 godz. 22:01:31

Poprawka 5, 7, 19-21, 31, 39, 42-45

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3