Narzędzia:

Dnia 27-11-2020 godz. 21:04:22

Za: 39 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 34