Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:53:21

Poprawka 9

Za: 95 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1