Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

5
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu


6
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 1, 3


7
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 2


8
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 4


9
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 5


10
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 6


11
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 1, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania