Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:55:26

Poprawka 13

Za: 93 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3