Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-11-2020 godz. 21:45:39

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2