Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:51:38

Poprawka 7

Za: 94 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1