Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Dnia 27-11-2020 godz. 22:05:47

Poprawka 27

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3