Narzędzia:

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Dnia 27-11-2020 godz. 22:21:58

Poprawka 7

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2