Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 5 dzień


25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

227
Głosowanie próbne


229
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


230
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wniosek o przyjęcie projektu


231
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

Wniosek o przyjęcie projektu


232
Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia

Wniosek o przyjęcie projektu


233
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Wniosek o przyjęcie projektu


234
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 227
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 228
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 229
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 230
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 231
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 232
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 233
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 234
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania