Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Dnia 27-11-2020 godz. 22:08:59

Poprawka 33

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3