Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:22:50

Poprawka 2, 3, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31, 33, 36-38

Za: 53 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4