Narzędzia:

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Dnia 27-11-2020 godz. 21:48:33

Poprawka 1, 2

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2